c
o
n
t
a
c
t


 Stichting ateliers De Werkhaven
De Werkhaven
Borstelweg 29
7545 MR Enschede


mail: secretariaat BorstelwegStichting ateliers De Werkhaven
Minkmaatateliers
Minkmaatstraat 15A
7514 AE Enschede


mail: secretariaat Minkmaatstraat


Belangstelling voor een atelier aan de Borstelweg? Als er geen werkruimte vrij is, kun je op de wachtlijst geplaatst worden. Stuur voor nadere informatie en/of plaatsing op de wachtlijst via bovenstaande link een e-mailbericht en vermeld daarin naam, geboortedatum, telefoonnummer, website, gevolgde kunstopleiding en jaar van afstuderen, en de discipline(s)waarin je werkzaam bent.